ដើម្បី​ចូល​រួម​អបអរ​ទិវា​យុវជន​អន្តរ​ជាតិ​ ​ អ្នកនាង ​ ​សុខ​ សម្ជស្ស​ផល្លីកា​ ​ចង់​បង្ហាញ​ ទស្សនិក​ជន​ទាំង​អស់​គ្នា​ ​ពី​​កម្មវីធីវិទ្យុថ្មី​របស់អង្គការ​​ BBC Media Action ​​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​ដែល​កម្មវិធី​នេះ​ ​នឹង​ជួយ​ពង្រីក​និង​ពង្រីង​ ​ចំណេះ​ដឹង​របស់​ យុវជន ​និង​យុវតីក្មេង​ៗ ​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ខ្លួន​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ​អាជីព​។ តាំង​ពី​ខ្ញុំ​នៅ​ក្មេង​ ​(បច្ចុប្បន្ន​ ​ខ្ញុំ​អាយុ​២៣​ឆ្នាំ​)​ ខ្ញុំ​តែង​ […]