ក្រុមការងារក្លាហាន9

ផ្នែកគ្រប់គ្រង

មេហ្កាន ម៉ាកប៊ីន

នាយកប្រចាំប្រទេស

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ពៅ ណារឹត

មន្ត្រីព័ត៌មានវិទ្យា

ថុល សាវុន

មន្ត្រី​លទ្ធកម្ម

មឿន សុខា

ជំនួយការរដ្ឋបាល និងលទ្ធកម្ម

សុខ សុគន្ធា

អ្នកសម្អាត

អែល ម៊ីលីន

អ្នកសម្អាត

ភួង សុផាត

អ្នកបើកបរ

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

គេន សារ៉េត

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកកម្មវិធីទូរទស្សន៍

ជ័យ សម្បត្តិ

ផលិតករជាន់ខ្ពស់

ចាប​​ សោមចន័្ទរិទ្ធិ

អ្នកនិពន្ធ / ដឹកនាំរឿង

ឈិន សុធា

អ្នកនិពន្ធ / ដឹកនាំរឿង

ផ្នែកកម្មវិធីវិទ្យុ

សុខ​ សម្ផស្ស ផល្លីកា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុ

ទេព លីឡា

ជំនួយការផលិតករកម្មវិធីវិទ្យុ

សុខ សម្ផស្សកុលធីតា (ស្កាលេត)

ពិធីការនីកម្មវីធីវិទ្យុ

រិទ្ធ សំណាង (ប៊ីលលី)

ផលិតករកម្មវិធីវិទ្យុ

ឆាត លីឆេង

ពិធីករកម្មវិធីវិទ្យុ

ផ្នែកបណ្តាញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត

ស៊ង ប៊ុណ្ណា

អ្នកគ្រប់គ្រង់ផ្នែកឌីជីថល

ស្រេង សារ៉ែន

ផលិតករបច្ចេកទេសតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

ហ៊ុន កែវវាសនា

ផលិតករមាតិកាតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

ឃួន ចាន់ដូរ៉េ

Senior Reserch

ភូ យ៉ាទី

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវ

សៅ វិច្ឆិកា

មន្ត្រីផ្នែកស្រាវជ្រាវ

បោន ដឿ

ជំនួយការផ្នែកស្រាវជ្រាវ

Compliance, Health & Safety

ហុង អ៊ីង

Production Manager, Health & Safety

សាវុទ្ធ​ សាំយូអែល

មន្ត្រីផ្នែកឯកសារ

ផ្នែកទំនាក់ទំនង

Sorry, new content will coming soon.